Kształtowanie dobrej przestrzeni publicznej na Woli – Skanska w Polsce

Metryka praktyki

Firma: Skanska S.A.,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Skanska w Polsce zainicjowała projekt Kształtowanie dobrej przestrzeni publicznej na Woli poprzez audyt fragmentu dzielnicy, coraz ważniejszej przestrzeni miejskiej w Warszawie, pod kątem otwartości i dostępności dla mieszkańców. Wnioski z audytu opracowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi zostały przekazane władzom lokalnym i uwzględnione w strategii dzielnicy. Audyt uzupełniły działania aktywizujące społeczność lokalną. Jednym z nich było stworzenie w sercu Woli tymczasowego miejsca odpoczynku, tzw. Placu CytryNowego, który ma być zalążkiem przyszłej przestrzeni publicznej przy kompleksie biurowym Spark, gdzie znajdzie się m.in. park linearny, kawiarnie, amfiteatr czy fontanna. Na czas budowy wcześniej niezagospodarowany skwer stał się ważnym miejscem wydarzeń społecznych prowadzonych przez Fundację Na Miejscu. We współpracy ze Skanska oraz pozostałymi partnerami fundacja aktywizowała różne pokolenia, m.in. poprzez twórcze warsztaty z seniorami i dziećmi czy akcję promującą lokalny handel. Na Placu stanęła także Budka z Historiami, w której mieszkańcy nagrywali swoje opowieści o dawnej Woli, a przed świętami warszawiacy zostali zaproszeni na wspólne ubieranie choinki i pakowanie prezentów w papier ozdobiony lokalną gwarą. Skwer stał się miejscem wystaw, z których pierwsza uświetniła obchody stulecia dzielnicy. Wykonany przez Fundację Integracja na etapie wczesnego projektu audyt inwestycji Spark zaowocuje przestrzenią w pełni dostępną dla osób z niepełnosprawnością, ludzi starszych, obcokrajowców a także rodziców małych dzieci.