Kształcenie zawodowe

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Poznań,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2014

Również współpraca firmy Volkswagen Poznań z Zespołem Szkół Zawodowych w Swarzędzu nastawiona jest na podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego. W szkole utworzono kilka klas tematycznych związanych z profilem działalności firmy: w 2005 roku klasę kształcącą w zawodzie monter mechanik, w 2011 roku – w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych, a w 2012 – mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych. Instruktorzy VW Poznań bezpośrednio kształcą uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu. Do tej pory w firmie zatrudnionych zostało 131 osób, które ukończyły szkołę i zdały wszelkie egzaminy, co stanowi 92% wszystkich absolwentów.