Księgowanie w chmurze

Metryka praktyki

Firma: Petra,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2014

Dzięki wdrożeniu rozwiązań z zakresu IT, określonych wspólnym mianem księgowanie w chmurze, udało się przenieść obrót dokumentów między klientami a pracownikami biura księgowego Petra. Ideą pomysłu było stworzenie ekobiura poprzez wyeliminowanie fizycznych ograniczeń w księgowości, m.in. konieczności spotkań klientów i księgowych w celu przekazywania dokumentów i informacji oraz prezentowania wyników pracy księgowej w postaci wydruków dla klienta. W konsultowanie powstających rozwiązań włączono zarówno klientów, jak i pracowników firmy. Dzięki temu ograniczono zużycie papieru o 30%. Rozwiązania te pozwoliły także na wdrożenie w firmie pracy zdalnej.