Kropelka Energii

Metryka praktyki

Firma: Energa Grupa ORLEN,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2015

Projektem propagującym ideę honorowego krwiodawstwa jest również Nieformalny Klub Honorowych Dawców Krwi Kropelka Energii, czyli inicjatywa powołana w 2012 r. przez pracowników Grupy Energa. W ciągu czterech lat działania Klubu pracownicy oraz ich przyjaciele zebrali 347 litrów krwi, zorganizowano 29 zbiórek, w tym 8 z udziałem jednego ambulansu, oraz 2 z dwoma ambulansami jednocześnie.