KronoCup

Metryka praktyki

Firma: Kronospan Polska,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Korzystając z hali sportowej SP nr 7 w Szczecinku, Kronospan Polska angażuje się w organizację imprez sportowo-tanecznych m.in. Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego czy turnieju siatkowego KronoCup. Dzięki tym inicjatywom pracownicy mogli doświadczyć niecodziennych emocji. Kronospan Polska ufundował również nagrody dla uczestników. Wydarzenia są kolejnym elementem polityki CSR firmy, mającej na celu zachętę do udziału w inicjatywach społecznych i sportowych oraz zacieśnianie relacji z lokalną społecznością. Jest to również doskonała platforma integracji pracowników, która w połączeniu z aktywnością fizyczną pozytywnie wpływa na zmniejszenie absencji chorobowych. Ponad 50 pracowników w ramach KronoCup systematycznie bierze udział w imprezach sportowych.

https://miastozwizja.pl/turniej-krono-cup-w-pilke-siatkowa