Krok w przyszłość. Nagroda Fundacji mBanku za studencką pracę z matematyki

Metryka praktyki

Firma: mBank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

mFundacja od 2013 roku wspiera rozwój edukacji matematycznej w Polsce. Konkurs na najlepszą pracę studencką z matematyki został ustanowiony przez mFundację w 2016 r. Studenci z całej Polski mogą zgłaszać do niego prace magisterskie, licencjackie lub naukowe promujące nowatorskie, oryginalne rozwiązania lub wskazujące nowe kierunki bądź metody badawcze. Autorzy zwycięskich prac otrzymują, oprócz nagrody finansowej, statuetkę STEFCIO. Trofeum symbolizuje wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha i nawiązuje do jego wielkich osiągnięć.

Wyróżnienia przyznaje Jury pod przewodnictwem dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W Jury zasiadają także przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Rzeszowskiej oraz Polskiej Akademii Nauk.

Pula nagród ufundowanych przez Fundację mBanku wynosi 40 tys. zł: nagroda główna w wysokości 20 tys. zł oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 10 tys. zł.

W 2016 roku do konkursu zgłoszono 33 prace. Laureaci pierwszej edycji konkursu otrzymali nagrody podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs, w marcu 2017 r. Wyróżnienia otrzymali: Marcin Lara z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Damian Orlef z Uniwersytetu Warszawskiego/IMPAN.

Nagrodę główną oraz Statuetkę „STEFCIO” otrzymał Wojciech Górny z Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę pt. „Zagadnienia najmniejszego gradientu”.

W kwietniu 2017 r. ogłoszono nabór do kolejnej edycji konkursu, w której zgłoszono 34 prace.