Kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot mieszkaniowych

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W 2017 roku Bank BGŻ BNP Paribas nawiązał współpracę z BGK w kwestii Funduszu Termomodernizacji i Remontów dotyczącą oferty kredytów termomodernizacyjnych dla wspólnot mieszkaniowych. Bank oferuje Pakiet Lider Wspólnot z bezpłatnym prowadzeniem rachunków  z dostępem do bankowości elektronicznej i telefonicznej oraz przelewami internetowymi w złotówkach, a także dwa produkty z premią z BGK: kredyt termomodernizacyjny lub remontowy.

Wspólnota, która zgłasza się do Banku z wnioskiem o kredyt, po uzyskaniu decyzji pozytywnej i podpisaniu z Bankiem umowy może uzyskać z BGK wsparcie w postaci premii o wartości ok. 20% kwoty kredytu. Decyzja BGK jest podejmowana po weryfikacji zakresu termomodernizacji. BGK wypłaca premię na rachunek Banku, spłacając część kapitału.

W ramach kredytu inwestycyjnego na remont lub modernizację nieruchomości wspólnej wspólnoty mieszkaniowe bez wkładu własnego mogą uzyskać do 1 mln zł oraz ustalić okres finansowania na do 15 lat.