Kredyt na EKOREMONT – Bank Zachodni WBK

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoprodukty
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Dzięki podpisanej wspólnie przez Bank Zachodni WBK oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) umowie, BZ WBK przystąpił do programu PolREF (Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej). Celem programu jest wsparcie w postaci kredytu gotówkowego na atrakcyjnych warunkach, udzielanych właścicielom mieszkań i domów mieszkalnych w modernizacjach i remontach, poprawiających komfort mieszkania oraz podnoszących efektywność energetyczną budynków.