Krakow Business Starter

Metryka praktyki

Firma: UBS Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Dokument źródłowy: Raport 2015

Krakow Business Starter to program szkoleniowo-grantowy tworzony przez UBS Business Solutions Poland we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa oraz Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości. Poza udziałem w szkoleniach uczestnicy programu ubiegali się o granty
o wartości do 10 tys. zł na realizację własnych projektów biznesowych; 10 uczestnikom zapewnia się okres 6-miesięcznej preinkubacji w Inkubatorach AIP w Krakowie, w ramach której otrzymują: rejestrację startu-pu pod osobowością prawną inkubatorów AIP, firmę bez ZUS, pełną obsługę księgową i prawną, możliwość korzystania z przestrzeni biurowej AIP Kraków oraz uczestnictwa
w wydarzeniach i spotkaniach organizowanych przez AIP Kraków.