Kraków Business Run

Metryka praktyki

Firma: Luxoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Wsparcie organizacji pozarządowych
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Kraków Business Run to charytatywny bieg sztafetowy, który integruje środowisko biznesowe ze środowiskiem lokalnym i pomaga osobom z niepełnosprawnością ruchową poprzez dofinansowanie cennych dla nich protez lub rehabilitacji.

Projekt jest częścią inicjatywy Poland Business Run, która w roku 2017 połączyła 8 miast w Polsce, 21 135 biegaczy, którym wspólnie udało się wybiegać ponad 1,6 mln zł na pomoc beneficjentom biegu.

Luxoft zaangażowany jest jako sponsor wspierający organizację biegu w dwóch miastach: w Krakowie i Wrocławiu.

W Krakowie jest członkiem zespołu współorganizującego bieg poprzez oddelegowanie do projektu jednego z pracowników w ramach realizacji wolontariatu pracowniczego. Osoba z firmy przez pół roku odpowiadała za marketing biegu w Krakowie. Wspólnie z zespołem grafików Luxoft stworzona została animacja zachęcającą do wsparcia biegu w charakterze biegacza, widza oraz wolontariusza.

W Kraków Business Run 2017 wystąpiło łącznie 5070 biegaczy, czyli 1014 sztafet z 342 firm. Łącznie udało się zebrać kwotę pomocową równą: 417 942,00 zł brutto. Dzięki tej kwocie udało się pomóc 22 osobom, które otrzymały dofinansowanie do zakupu protezy, sprzętu ortopedycznego rehabilitacji oraz cennych godzin psychologicznych.

W 2017 roku dzięki biegowi pomoc trafiła do 212 osób niepełnosprawnych ruchowo. Bieg odbył się w 8 miastach w Polsce, wzięło w nim udział 20 135 uczestników z 1363 firm. Zebrano 1 651 197,80 zł.

Udało nam się także pomóc Fundacji Anny Dymnej “Mimo wszystko”, Fundacji Zawsze dla Ciebie oraz Stowarzyszeniu Unicorn.

Praktyka realizowana jest w partnerstwie z Fundacją Poland Business Run. Współorganizatorami biegu w Krakowie poza firmą Luxoft były w roku 2017 Miasto Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej, Radisson Blu Hotel Kraków, Cisco, Epam, UBS oraz Kiss Digital.

Więcej informacji: