Kraft Foods stawia na ekologię

Metryka praktyki

Firma: Kraft Foods Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2011

Kraft Foods rozwija koncepcję odpowiedzialnego biznesu jako inicjator i partner programów na rzecz środowiska naturalnego. Wśród inicjatyw, które firma podejmuje są „Szkoły dla Ekorozwoju”, „Zielony Tydzień” oraz „Certyfikat Zielone Biuro”.

Od 2009 firma wspiera rozwój edukacji ekologicznej poprzez przekazywanie wsparcia finansowego na najlepsze projekty ekologiczne zgłaszane przez szkoły i przedszkola w województwie opolskim. Program jest realizowany wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, władzami lokalnymi oraz pod patronatem Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W działaniach proekologicznych Kraft Foods nie koncentruje się tylko na środowisku zewnętrznym. Rokrocznie na przełomie maja – czerwca w swoich zakładach produkcyjnych firma przygotowuje Zielony Tydzień. Wydarzenie to odbywa się zarówno w obszarze produkcyjnym jak i biurowym i jego celem jest promocja zielonego stylu życia w pracy i w domu.  Jedną z najnowszych inicjatyw, wprowadzoną w 2011 roku jest wybór najbardziej „Zielonej Linii”. W nagrodę za najefektywniejszą gospodarkę odpadami i energią wyróżniony obszar produkcyjny otrzymuje statuetkę„Zielone Serce”.  Wybór zwycięskiego zespołu odbywa się poprzez szczegółowe audyty wewnętrzne z udziałem specjalistów zewnętrznych oraz współpracowników.

Uhonorowaniem ekologicznej działalności firmy jest prestiżowy Certyfikat Zielone Biuro dla fabryki czekolady w Bielanach Wrocławskich, która podjęła szczególne działania na rzecz redukcji zużycia: energii elektrycznej, materiałów biurowych oraz segregacji odpadów.