KPMG Values Challenge

Metryka praktyki

Firma: KPMG,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Kultura organizacyjna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

U podstaw działań pracowników KPMG w Polsce leżą wartości: integrity (działamy uczciwie), excellence (uczymy się i rozwijamy), courage (myślimy odważnie), together (z szacunkiem do siebie), for better (to, co robimy, ma znaczenie). Nasze wartości mają znaczenie w pracy i relacjach biznesowych. Aby je lepiej poznać, firma zorganizowała KPMG Values Challenge polegający na nagraniu przez nominowanego pracownika filmiku, w którym opowiada, w jakim zespole pracuje, wybiera jedną wartość KPMG i podaje przykład na praktyczne działanie w pracy codziennej, na koniec nominuje do zabawy kolejną osobę. Kultura KPMG jest głęboko zakorzeniona w wartościach firmy. Wartości determinują codzienne zachowania pracowników i są wizytówką tego, w jaki sposób pracują wewnątrz firmy, z klientami oraz wszystkimi interesariuszami. KPMG przykłada dużą wagę do spójności swoich działań, rzetelności i wiarygodności przekazywanych informacji. Celem inicjatywy KPMG Values Challenge jest promocja wartości KPMG wśród pracowników firmy. Akcja buduje wzajemne zaufanie pracowników i sprzyja dobrej współpracy. Otwartość i szacunek dla indywidualności umożliwia tworzenie środowiska, w którym pracownicy swobodnie dzielą się swoją wiedzą i mogą w pełni wykorzystywać szanse na rozwój.