KOSSmiczna usługa

Metryka praktyki

Firma: Grupa Raben,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2014

Grupa Raben rozpoczęła kooperację ze Spółdzielnią Socjalną KOSS z Kościana, zatrudniającą osoby niepełnosprawne intelektualnie. Spółdzielnia w ramach KOSSmicznej usługi zapewnia etykietowanie produktów oraz ich przepakowywanie i konfekcjonowanie. Pracownicy KOSS przygotowali niemal 100 tys. zestawów produktów, osiągając średnią wydajność na poziomie 83%. Angażując do współpracy kolejny podmiot ekonomii społecznej, Grupa Raben wspiera włączanie do rynku pracy osób wykluczonych i promuje tego typu działania. Z uwagi na mały rynek pracowników magazynowych w Wielkopolsce, współpraca z podmiotami ekonomii społecznej pozwala także uniknąć problemu z przestojami w co-packingu wynikającymi z ewentualnych braków kadrowych.