Korepetycje z EY Global Services

Metryka praktyki

Firma: EY GDS Poland,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Firma pomaga podopiecznym Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania w nauce. Grupa 16 wolontariuszy udzielała dzieciom z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (WCOW) pomocy w lekcjach z różnych przedmiotów.

Inicjatywa została rozpoczęta we wrześniu 2015 z 4 wolontariuszami, którzy zdecydowali się na pomoc dzieciom. W każdym semestrze udaje się zgromadzić grupę 20 wolontariuszy chętnych do pomocy.

Wolontariusze regularnie odwiedzają dzieci. Częstotliwość i czas poświęcony dzieciom zależy od ich potrzeb oraz dostępności wolontariuszy. Większość z wolontariuszy pracuje z jednym dzieckiem przez cały semestr.

Większość dzieci z sukcesem osiąga kolejne szczeble edukacji – kilka osób z sukcesem zdało egzamin maturalny, zmniejszyła się też liczba osób zagrożonych niedopuszczeniem do kolejnej klasy

Praktyka realizowana jest w partnerstwie z Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania.

Więcej informacji: