Koperta Życia

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Niezwykle ważne przy udzielaniu pierwszej pomocy przez ratowników jest wiedza na jakie choroby cierpi poszkodowany, na jakie leki jest uczulony. Bardzo ważna jest też możliwość szybkiego kontatku z rodziną poszkodowanego. Czesto ratownicy medyczni uzielając pierwzej pomocy nie mają takich informacji dlatego też zdarząją się przypadki złego doboru leków i próbowania który lek zadziałą. Nie byłoby takich sytuacji gdyby każdy a zwłaszcza osoby starsze  60+ miły przy sobie dokumenty o stanie zdrowia

DOZ Fundacja dbam o zdrowie z Grupy Pelion przeprowadziła kampanię mającą na celu uświadomienie jak ważne jest posiadanie w domu a także wychodząc z domu dokumentów potwierdzających stan zdrowia. Takim dokumentem jest Koperta Życia, w której spisane są informacje o przyjmowanych lekach, alaregiach i chorobach.

Fundacja zorganizowała 2 konferencje w ktorej uczestniczyło ok 200 seniorów. Na spotkaniu ratownicy medyczni opowiadali jak przygotować się do wizyty ratownika, jakie dokumenty uławiają im pracę a pacjentom ratują życie. Rozdano ponad 3 tys kopert życia uczestnikom konferencji, mieszkańcom DPS-ów, klubów seniora, itp. Nakręcony został film edukacyjny o kopercie życia zamieszczony w sieci.