Koperta życia DOZAMEL

Metryka praktyki

Firma: DOZAMEL,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Koperta życia to ogólnopolska akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych, do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy DOZAMEL w Kołobrzegu od marca 2017 nieprzerwanie propaguje akcję „Koperta życia”. Otrzymuje ją każdy senior na zakończenie pobytu w ośrodku. W pakiecie znajduje się formularz do wpisania informacji o stanie zdrowia jej posiadacza, przyjmowanych lekarstwach, alergiach i osobach które należy zawiadomić oraz magnes z logo ośrodka i zdjęciem Kołobrzegu do przymocowania koperty w widocznym miejscu na lodówce. Prawidłowo wypełniona karta, opatrzona podpisem i pieczątką lekarza, może pomóc uratować życie w przypadku nagłej interwencji służb ratunkowych.

Więcej informacji: http://www.ow.kolobrzeg.pl/pl/koperta_zycia/178/