Koparkowa kampania informacyjna

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Duża liczba awarii energetycznych spowodowana przez uszkodzenie kabli podczas prac budowlanych sprawiła, że Grupa Enea stworzyła Koparkową kampanię informacyjną. Akcja ma zwiększyć świadomość i odpowiedzialność wykonawców prac budowlanych, a przede wszystkim rozpropagować wśród przedsiębiorców branży budowlanej informację o konieczności zgłaszania uszkodzenia kabli pod bezpłatny numer alarmowy Pogotowia Energetycznego – 991. Grupa chce zmobilizować firmy budowlane do większej staranności przy prowadzeniu prac ziemnych i wcześniejszego sprawdzania lokalizacji podziemnej infrastruktury. Firmy budowlane znacznie częściej informują służby energetyczne o zaistniałej sytuacji, zgłaszają uszkodzenie kabla, wskazując przy tym dokładną lokalizację. Ułatwia to pracę naszym brygadom i pozwala szybciej dotrzeć do uszkodzenia i je usunąć.

Prowadzona kampania informacyjna skraca czas dotarcia brygady do miejsca uszkodzenia kabla. Dzięki temu Klienci szybciej odzyskują dostęp do energii elektrycznej