Kontrole BHP przeprowadzane przez najwyższą kadrę zarządzającą Skanska – Skanska Property Poland

Metryka praktyki

Firma: Skanska Property Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma Skanska Property Poland – deweloper zielonych nieruchomości – wprowadziła obowiązkowe kontrole BHP przeprowadzane przez najwyższą kadrę zarządzającą. Ponadto obowiązuje ustandaryzowany podręcznik realizacji obchodu i jego raportowania. Każdy menedżer wyższego szczebla co najmniej 12 razy w roku musi udać się na budowę, by przeprowadzić kontrolę BHP. Efektem kontroli są dwie korzyści – monitoring warunków pracy pozwala poprawiać ich bezpieczeństwo, a zaangażowanie wyższej kadry zarządzającej ma pozytywny wpływ na pracowników. Dodatkowym rezultatem jest identyfikacja ryzyk w projekcie i ich wyeliminowanie.