Kontrakty farmerskie

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Na początku 2018 r. Carrefour ogłosił ogólnoświatowy plan „Carrefour 2022”. Jego ważnym elementem jest strategia transformacji żywieniowej, zakładająca pomoc konsumentom w zmianie nawyków żywieniowych, edukację i zapewnienie szerokiego dostępu do informacji o sprzedanych produktach. W ramach transformacji żywieniowej, Carrefour podejmuje m.in. działania gwarantujące swoim klientom stały dostęp do świeżych warzyw i owoców, a także zaoferował dostawcom współpracę w formie kontraktów farmerskich.

Kontrakty farmerskie to specjalne umowy współpracy z polskimi rolnikami na dostawę świeżych warzyw i owoców z lokalnych upraw, produkowanych dla sklepów Carrefour.

Taka forma umowy gwarantuje wysoką jakość produktów dla klientów oraz stabilność współpracy dla obu stron. Kontrakty farmerskie są zapewnieniem stałej dostawy produktów do sklepów, a dostawcy otrzymują gwarancję zbytu i możliwość planowania produkcji.

Kontrakty farmerskie są też jednym z aktów, które Carrefour komunikował w 2018 roku w ramach kampanii Act For Food – ogólnoświatowego programu konkretnych działań na rzecz lepszego jedzenia, smaku i jakości. Ponadto, zaopatrywanie sklepów w produkty z lokalnych upraw pozwala na zmniejszenie śladu węglowego produktów.

W 2018 roku podpisano pierwsze 7 kontraktów na współpracę.