Konsultacje treści Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON z otoczeniem

Metryka praktyki

Firma: TAURON Polska Energia,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2015

Grupa Tauron przeprowadzała Konsultacje treści Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON z otoczeniem za 2014 i 2015 r. Spółka rozesłała ankiety online do swoich interesariuszy. Zadaniem respondentów było wskazanie tematów, które ich zdaniem powinny się znaleźć w raporcie społecznym Taurona. W wyborze zagadnień do raportu za 2014 r. udział wzięły 3694 osoby (głównie klienci i pracownicy), a za 2015 r. w typowaniu tematów uczestniczyło 4617 osób. Ankietę uzupełniły inne formy dialogu z otoczeniem, tj. panel dyskusyjny oraz wywiady indywidualne, w których brali udział m.in. przedstawiciele organizacji branżowych, partnerów społecznych Grupy Tauron, uczelni wyższych oraz stowarzyszeń konsumenckich.