Konsultacje społeczne projektu Rotunda 2013 – PKO Bank Polski

Metryka praktyki

Firma: PKO Bank Polski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2013

Przedstawiciele środowisk architektów, organizacji społecznych, mediów, władz Warszawy oraz indywidualni interesariusze uczestniczyli w procesie konsultacji społecznych na temat rewitalizacji warszawskiej Rotundy, budynku w którym mieści się oddział Banku PKO BP. Dyskutowano o historii budynku, jego roli w krajobrazie stolicy i funkcjach społecznych. Opinie zbierano również za pomocą ankiety (dostępnej w wersji drukowanej i elektronicznej), podczas warsztatów i wywiadów z warszawiakami. Wyniki konsultacji zaprezentowano w raporcie, a wnioski dotyczące roli społecznej budynku zostały uwzględnione w wytycznych konkursu architektonicznego Changing The Face 2013 na projekt formy i funkcji Rotundy.