Konkursy gminne – Bank BISE

Metryka praktyki

Firma: Bank BISE,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
Od roku 2000 Bank BISE wraz z Fundacją Wspomagania Wsi organizuje dwa konkursy dla społeczności gminnych „Nasz sposób na biedę na wsi” (trzecim partnerem jest jedna z agend ONZ – UNDP) i „Kultura bliska” (trzecim partnerem jest Fundacja im. S. Batorego). Zadaniem fundacji jest wspieranie działań społecznych i ekonomicznych w polskich wsiach i miasteczkach. Jednym z głównych projektów fundacji jest kredytowanie potrzeb inwestycyjnych wsi (budowa dróg, wodociągów, infrastruktury). Partnerem fundacji w dystrybucji środków i ocenie merytorycznej wniosków kredytowych jest Bank BISE.W konkursach mogą wziąć udział: organizacje pozarządowe, szkoły, rady sołeckie, parafie. Konkursy mają na celu zebranie pomysłów – programów, które zostaną wykorzystane jako element rozwoju gospodarczego gmin i wsi, włączając do tego projektu dzieci, młodzież i dorosłych. Nagrodą jest dotacja na realizację wyróżnionego programu. W ciągu pięciu edycji w konkursach wzięło udział 2 500 organizacji, z których komisja konkursowa nagrodziła trzysta kwotami od 1 000 do 10 000 zł. Ogólna kwota przyznanych dotacji na ich realizację wyniosła ponad 2 mln. zł.

Udział w konkursie „Nasz sposób na biedę na wsi” polega na złożeniu propozycji – opisu programu, którego celem będzie ograniczenie biedy. Konkurs ma na celu propagowanie i wspieranie aktywnego podejścia do radzenia sobie z biedą. Natomiast celem konkursu „Kultura bliska” jest zbieranie pomysłów – programów, które będą uczyć, jak dbać o dziedzictwo kulturowe, a jednocześnie wykorzystywać jako element rozwoju gospodarczego gminy czy wsi oraz włączać do tego procesu dzieci, młodzież i dorosłych.

W roku 2004 w ramach konkursu „Nasz sposób na biedę wsi” zgromadzono prawie 30 projektów. Są to gminne ośrodki kultury, parafie, stowarzyszenia, gimnazja, szkoły podstawowe, rady sołeckie oraz towarzystwa. Średnio jeden projekt był finansowany na kwotę od 7 000 do 10 000 zł łącznie na dofinansowanie przeznaczono 270 000 zł. Projekty są bardzo różnorodne, od utworzenia plenerowego ośrodka edukacyjnego, przez pracę zarobkową przy wytwarzaniu prac rękodzielniczych, utworzenie stałej bazy noclegowej w szkole podstawowej, stworzenie pól namiotowych dla turystów, zagospodarowanie wyrobiska po starej cegielni i utworzenie stawu spełniającego funkcje rekreacyjne, aż po założenie wypożyczalni rowerów i pracowni krawieckiej dla bezrobotnych kobiet. W konkursie „Kultura bliska” dofinansowanie otrzymało prawie 40 firm na kwotę od 3 000 do 10 000 zł. Projekty zwykle mają na celu uchronienie zabytkowych budowli, cmentarzy przed zniszczeniem, odtwarzanie ludowych tradycji i przywracanie twórczości ludowej. Oba konkursy będą kontynuowane w latach następnych. W roku 2005 z okazji pięciolecia konkursów bank chce stworzyć poradnik. Będzie to opis i podsumowanie pięciu dotychczasowych edycji, z opisem nagrodzonych, najlepszych projektów, które można by powielić w innych miejscowościach w Polsce.