Konkursy charytatywne Aquanet

Metryka praktyki

Firma: Aquanet,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2017

Firma od 13 lat przekazuje środki organizacjom pozarządowym na podstawie organizowanych konkursów ofert. Co roku ogłasza od dwóch do czterech konkursów na różne tematy.

W latach 2004-2010 udzielane było wsparcie w trybie rozpatrywania indywidualnych wniosków. Głównymi celami pomocy były przede wszystkim: leczenie skomplikowanych schorzeń, pomoc dzieciom ubogim, samotnym matkom oraz ludziom bezdomnym. Na działania charytatywne w tym okresie przeznaczone zostało 1 013 090 zł.

Od 2011 roku działania charytatywne przyjęły formę konkursów ofert dla organizacji, którym Aquanet udziela wsparcia finansowego na realizację celów pożytku publicznego. W latach 2011-2016 przeznaczone na ten cel zostało 1 630 000 zł.

W 2017 roku firma okresliła priorytety zaangażowania społecznego, które jasno definiują kierunki wsparcia. Pozwala to lepiej i efektywniej wspierać organizacje pozarządowe i ich beneficjentów.

Więcej informacji: