Konkurs „Zdrowa gmina” – PZU

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2012

W działania profilaktyczne włącza się PZU wraz z Polską Unią Onkologii. Od trzech lat organizuje projekt edukacyjny Konkurs „Zdrowa Gmina”. Konkurs zachęca Polaków do dbałości o zdrowie poprzez pokazywanie korzyści płynących z prewencji onkologicznej i regularnego skryningu. Bezpośrednio adresowany jest do władz lokalnych, zapewniając im atrakcyjne rozwiązania wspomagające promocję zdrowia w regionie. Konkurs składa się z trzech etapów. Podczas pierwszego gminy z obszarów objętych projektem zgłaszają chęć udziału w inicjatywie (w 2012 roku były to 363 gminy z 12 województw, dla porównania w roku 2011 było ich nieco ponad 110). W drugiej fazie gminy konkurują ze sobą o najwyższe wskaźniki zgłaszalności populacji na badania przesiewowe. Mają do dyspozycji wsparcie biura organizatora i Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących Programy Profilaktyczne (WOKi) oraz szkolenia z zakresu prowadzenia kampanii społecznych. Po zakończeniu tego etapu wybierane są regiony z najlepszymi wskaźnikami zgłaszalności, zaś ich reprezentanci opisują swoje pomysły na zagospodarowanie głównej nagrody finansowej konkursu – 100 tys. zł. Spośród nadesłanych propozycji wybierane są trzy najlepsze, które w sumie otrzymują 175 tys. zł na promocję edukacji zdrowotnej na swoim terenie.