Konkurs wiedzy BHP – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Konkurs to jedna z możliwości zaangażowania pracowników w poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. W 2011 roku w PKN Orlen został zorganizowany konkurs BHP – „10 pytań na temat bezpieczeństwa pracy”. Celem konkursu jest promowanie zasad BHP, procedur przeciwpożarowych i bezpieczeństwa procesowego wśród wszystkich pracowników Spółki. W konkursie wziął udział co 10 pracownik firmy, a nagrodzeni zostali wszyscy ci, którzy przesłali prawidłowe odpowiedzi.