Konkurs „Student Pro Bono” – PwC

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2010

Fundacja PwC od kilku lat prowadzi Program Usługi PRO BONO, czyli usługi dla organizacji pozarządowych na preferencyjnych warunkach. W ostatnich latach specjaliści z PwC skupiali się zwłaszcza na wspieraniu zmian prawnych, które będą korzystne dla tych organizacji: zmian dotyczących podatku VAT od darowizn żywnościowych i podatku VAT od SMS charytatywnych.

W związku z dostrzeżeniem rosnącej liczby problemów prawno-finansowych, z którymi zmagają się organizacje pozarządowe, Fundacja PwC wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA ogłosiła w lutym 2010 roku pierwszą edycję konkursu dla studentów wydziałów prawa i administracji pod hasłem „Student Pro Bono”.

Studenci mają za zadanie wyszukać problemy podatkowe organizacji pozarządowych, a następnie w formie eseju przedstawić problem w kontekście praktycznego zastosowania przepisów prawa podatkowego wraz z propozycją brzmienia nowej regulacji bądź wykładni. W jury konkursu zasiadają: kadra naukowa, przedstawiciele organizacji oraz doradcy podatkowi PwC. Uczestnicy, których prace zostały ocenione najwyżej, przechodzą do drugiego etapu, podczas którego sami prezentują swoje pomysły przed jury. Nagrodą główną jest staż w PwC i możliwość pracy nad wdrożeniem w życie zaproponowanych rozwiązań przy wsparciu specjalistów z firmy.

Celem konkursu jest zainteresowanie studentów pracą organizacji pozarządowych, ich problemami oraz stworzenie sytuacji, w której będą mieli możliwość zaproponowania ciekawych rozwiązań podatkowych.