Konkurs „Raporty Społeczne 2007” – PricewaterhouseCoopers

Metryka praktyki

Firma: PricewaterhouseCoopers,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007

Konkurs „Raporty Społeczne 2007 – nagrody za najlepsze raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego” to nowa inicjatywa na rynku polskim, promująca ideę raportowania społecznego i wskazująca dobre praktyki w tym zakresie. Projekt powstał w wyniku współpracy PricewaterhouseCoopers, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ACCA Polska i CSR Consulting.Konkurs wyróżnia przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Inicjatywa ta przyczynia się do podniesienia świadomości na temat wagi komunikowania rezultatów w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Upowszechnia również światowe standardy raportowania społecznego oraz wykorzystuje pozycję firmy PricewaterhouseCoopers jako lidera w tym obszarze.W I edycji konkursu, spośród 17 zgłoszonych firm, najlepszą w obszarze polskiego raportowania społecznego okazała się być firma Danone Sp. z o.o. Wyróżniono również BAT Polska S.A., Grupę Żywiec S.A., oraz Telekomunikację Polską S.A. Podstawę oceny raportów zgłoszonych do konkursu stanowiły trzy obszary: kompletność, wiarygodność i sposób przedstawienia raportu odbiorcom.Raporty w pierwszej edycji konkursu „Raporty Społeczne 2007” oceniało jury złożone z ekspertów z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych i społecznej odpowiedzialności biznesu.