Konkurs „Pomysłodajnia” – Grupa Raben

Metryka praktyki

Firma: Grupa Raben,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2010

Rok 2010 w Grupie Raben był Rokiem Przedsiębiorczości. Firma podejmowała szereg działań służących jej wzmacnianiu. Jednym z nich był konkurs „Pomysłodajnia”.

Celem konkursu było zachęcenie pracowników do zachowań przedsiębiorczych mających na celu polepszenie warunków własnego miejsca pracy oraz usprawnienie procesów zachodzących w firmie. Uczestnikami konkursu byli: wszyscy pracownicy do poziomu koordynatora działu włącznie oraz pełnomocnicy − bez stanowisk menedżerskich (kierowcy i biuro), a także wszyscy do poziomu kierownika zmiany włącznie (magazyn). Praktyki mogły być zgłaszane indywidualnie lub grupowo.

W procesie oceniania tylko praktyki już wdrożone mogły być brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród. Dodatkowo każdy zgłaszający przygotowywał plan wdrożenia oraz koszty i zyski, które związane są z implementacją pomysłu.

W okresie od lipca do listopada 2010 ze wszystkich spółek Grupy Raben zgłoszono 63 projekty, z czego 24 zostały wcześniej wdrożone. Nagrodzono 16. Nagrody pieniężne przyznano 3 najlepszym pomysłom: 1000 zł netto (tytuł: Mistrz Usprawnień), 500 zł netto, 300 zł netto. Wszystkie nagrodzone podczas 6 miesięcy pomysły wezmą udział w konkursie o tytuł „Najlepszy Pomysł Raben Group”. Przewidziano nagrody pieniężne dla 3 najlepszych rozwiązań ze wszystkich spółek.

W wyniku wdrożonych pomysłów zmniejszono o około 20% zużycie papieru – m.in. dzięki drukowaniu dwustronnemu; zwiększono wydajność w magazynie poprzez zainstalowanie specjalnych zegarów z podziałem na godziny co-packingu, załadunku itp. Pomysły są realizowane w zgodzie z metodą Kaizen, dzięki czemu wymagają niewielkich nakładów finansowych. Pracownicy także odczuli korzyści z realizacji pomysłów i to nie tylko w postaci nagród finansowych. Korzyścią były satysfakcja z wdrożenia własnej koncepcji oraz element integracyjny. Projekty mogą bowiem być realizowane w grupach.