Konkurs plastyczny na projekt kartki świątecznej

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

PKN Orlen od kilku lat organizuje konkurs plastyczny na projekt kartki świątecznej adresowany do podopiecznych rodzinnych domów dziecka, które wspiera spółka. Spośród nadesłanych prac wybierana jest zwycięska, która będzie wraz z życzeniami rozsyłana do klientów firmy.