Konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii

Metryka praktyki

Firma: Medicover,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2017

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to stypendium ustanowione przez Swedish Care International dla studentów pielęgniarstwa, którzy zaprezentują najbardziej kreatywne rozwiązanie, mające na celu usprawnienie opieki nad osobami starszymi.

W Polsce za organizację konkursu odpowiada Fundacja Medicover. Program opiera się na corocznym konkursie, w którym studenci pielęgniarstwa oraz pielęgniarki i pielęgniarze w trakcie specjalizacji, rywalizują o nagrodę główną – staż w placówce medycznej i nagrodę pieniężną 25 tys. zł.

Konkurs ma 3 etapy:

  • Uczestnicy zgłaszają swoje pomysły na portalu www.queensilvianursingaward.pl, które są oceniane przez innych uczestników konkursu oraz społeczność portalu. Uczestnicy przyznają punkty innym pracom oraz dodają komentarze na ich temat. 40 najwyżej ocenionych pomysłów przechodzi do drugiego etapu.
  • Prace podlegają ocenie Komisji Konkursowej złożonej z przedstawicieli środowiska pielęgniarskiego, akademickiego oraz przedstawicieli pacjentów. 6 wybranych pomysłów przechodzi do trzeciego etapu.
  • Finałowe prace prezentowane są przez ich autorów przed Komisją Konkursową, która w głosowaniu wybiera laureata danej edycji.

02.10.2017 r. rozpoczęła się druga polska edycja konkursu. Laureatką została Aldona Reczek-Chachulska, studentka II roku pielęgniarstwa na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Zwycięski pomysł to: Pudełko „Niezapominajka”, w którym osoby chore na demencje przechowywałyby przedmioty związane z ich przeszłością.

Na pierwszą polska edycję Konkursu studenci zgłosili ponad 200 projektów. Zwyciężczynią została Natalia Duszeńska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z projektem „Na marzenia nigdy nie jest za późno”, który przedstawia szereg pomysłów na aktywizację organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej i władz samorządowych w celu zaangażowania się w sprawianie radości ludziom najstarszym poprzez spełnianie ich marzeń.

Nagroda została oficjalnie wręczona zwyciężczyni przez Jej Wysokość Królową Sylwię 19 kwietnia 2017 r. w Szwecji.

Polska edycja nagrody Queen Silvia Nursing Award odbywa się pod honorowym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to stypendium ustanowione przez Swedish Care International – instytucję specjalizującą się w opiece nad osobami starszymi oraz cierpiącymi na demencję. Działa w ośmiu krajach, prowadząc szkolenia i certyfikując organizacje zajmujące się seniorami.

Więcej informacji: