Konkurs o Nagrodę Emerging Market Champions

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Ideą konkursu organizowanego przez Citi Handlowy o Nagrodę Emerging Market Champions jest promowanie pozytywnych praktyk gospodarczych w wymiarze międzynarodowym. Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie liderów przedsiębiorczości – firm polskich, które dokonały ekspansji i rozwijają swoją działalność na rynkach zagranicznych. Uzupełnieniem projektu są badania diagnozujące uwarunkowania prowadzenia biznesu w Polsce oraz globalny potencjał krajowych firm.