Konkurs na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku – ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych

Metryka praktyki

Firma: Grupa ANG,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Idea przedsiębiorczości społecznej, łączącej cele społeczne i ekonomiczne, jest szansą na rozwiązanie wielu problemów społecznych. Osiem osób – współpracowników ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych – na zasadzie wolontariatu dołączyło do grupy ekspertów oceniających aplikacje do konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku. Pracownicy spółdzielni opiniowali wnioski od strony finansowej, a także uczestniczyli w wizytach lokalnych w przedsiębiorstwach. Firma była również sponsorem koncertu podczas gali finałowej konkursu, która odbyła się 22 listopada 2013 roku