Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie – Kredyt Bank i Grupa Warta

Metryka praktyki

Firma: Grupa Warta,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
Konkurs Kredyt Banku i Grupy Warta to najstarszy, organizowany od 1998 roku, konkurs edukacyjny realizowany przez polskie korporacje. Jego celem jest wspieranie uzdolnionych studentów i młodych pracowników nauki, jak również podnoszenie powszechnej świadomości ubezpieczeniowej oraz wiedzy z dziedziny bankowości. Przez siedem edycji obejmował prace wyłącznie z dziedziny ubezpieczeń. Wraz z włączeniem się Kredyt Banku w tę inicjatywę edukacyjną został poszerzony o tematykę bankowości i bancassurance (bankowość ubezpieczeniowa i ubezpieczeń bankowych). Dziewiąta edycja konkursu, zakończona w czerwcu 2007 r., po raz pierwszy objęła prace z kategorii bankowości.Konkurs to przedsięwzięcie ogólnopolskie, skierowane do studentów i młodych pracowników naukowych, piszących prace magisterskie lub rozprawy doktorskie z powyższych dziedzin. W konkursie oceniane są prace obronione na ocenę co najmniej bardzo dobrą. Decyzję o ostatecznym zakwalifikowaniu pracy na konkurs podejmuje powoływane przez organizatorów niezależne jury. Zasiadają w nim wyłącznie naukowcy z dziedziny ekonomii i finansów oraz wykładowcy uczelni wyższych, którzy recenzują wszystkie prace i wskazują najlepsze w każdej z kategorii. Pracują we własnym gronie, niezależnie od organizatorów, kierując się zapisami regulaminu w kwestiach formalnych oraz kryteriami merytorycznymi oceny prac naukowych. Przez dziewięć lat trwania konkursu wpłynęło około 200 prac z kilkudziesięciu polskich szkół wyższych – od uczelni ekonomicznych po politechniki.

Prace laureatów publikowane są w specjalnej serii wydawniczej Biblioteki Fundacji Warta (obecnie Fundacja Warty i Kredyt Banku „Razem możemy więcej”), a następnie przesyłane bezpłatnie na uczelnie i do bibliotek specjalistycznych oraz oddziałów terenowych obu firm, aby mogli z nich korzystać także pracownicy.

Dzięki konkursowi pozyskano cennych pracowników – laureat I edycji konkursu w kategorii prac doktorskich pełnił przez kilka lat funkcję dyrektora oddziału Warty w Poznaniu. Obecnie kontynuuje pracę naukową na AE w Poznaniu jako adiunkt. Wielu laureatów jest obecnie pracownikami naukowymi wyższych uczelni i zajmuje się problemami ubezpieczeń i finansów.

Wysoki poziom prac konkursowych, a także konsekwencja w przeprowadzaniu konkursu powoduje, że cieszy się on dużym uznaniem środowiska akademickiego, przyczyniając się do budowy dobrego wizerunku firm Warta i Kredyt Bank.