Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową – ASTOR

Metryka praktyki

Firma: ASTOR,
Branża: IT, Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2010

Firma ASTOR wspiera polską naukę w dziedzinie systemów automatyki przemysłowej, wspomaga laboratoria studenckie, szkoli kadrę dydaktyczną, organizuje program praktyk oraz wspiera inicjatywy studenckie. W ramach tych działań firma od 1998 roku cyklicznie organizuje Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową napisaną w oparciu o produkty, które oferuje. Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych, szczególnie technicznych.

Jury, oceniając prace, zwraca szczególną uwagę na innowacyjność, poziom technicznego wykonania oraz możliwość wdrożenia w praktyce. Istotne jest też obszerne wykorzystanie produktów z oferty ASTOR. Autorzy 3 najlepszych prac otrzymują odpowiednio: 5 tysięcy zł, 3 tysiące zł oraz 1,5 tysiąca zł. Wyróżnieni studenci mogą wybrać szkolenie z oferty Akademii ASTOR.

Prace są z roku na rok coraz lepsze pod względem merytorycznym oraz innowacyjnego wykorzystania różnorodnych funkcji produktów w praktyce. W dotychczasowych edycjach zgłoszono w sumie ponad 100 prac z uczelni z całej Polski.

Firma ASTOR postrzegana jest jako inwestująca w polską naukę. Pomysły prezentowane w pracach dyplomowych zgłaszanych do konkursu, ze względu na swoją innowacyjność i oryginalność rozwiązań, są bardzo często wdrażane w przemyśle. Z kolei uczestnicy konkursu mają szansę na zaprezentowanie swoich prac szerszej publiczności, dzięki czemu mogą znaleźć pracę zgodną z wykształceniem i zainteresowaniami. Kilku laureatów poprzednich edycji jest obecnie pracownikami firmy oraz jej partnerów. Kolejna edycja konkursu będzie miała miejsce w 2011 roku.