Konkurs Modelowanie Rynku Energii – Grupa Enea

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Spółka z Grupy Enea, Enea Trading, przygotowała w 2016 roku konkurs Modelowanie Rynku Energii kierowany do studentów kierunków ekonomicznych, ekonometrycznych oraz związanych z energetyką. W drugiej edycji konkursu 30 drużyn studenckich rywalizowało o Nagrodę Prezesa Enei SA. Najlepsza drużyna otrzyma 10000. zł z łącznej puli wygranych 18000 zł. Uczestnicy mają też szansę na zatrudnienie w Enea Trading. Podczas trwania konkursu, Spółka Enea Trading uruchomiła konsultacje dla studentów, dzięki którym studenci mogli zapoznać się ze specyfiką branży energetycznej oraz z charakterem pracy analityka w tym obszarze. W lutym 2017 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu połączone z wykładami o funkcjonowaniu rynku energii w Polsce. Celem konkursu, nad którym patronat objęło Ministerstwo Energii, jest budowa polskiego potencjału intelektualnego oraz popularyzacja tematyki funkcjonowania rynku energii.

Więcej informacji