Konkurs #MamyWspólneCele

Metryka praktyki

Firma: Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Innowacje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Wraz z promocją Raportu Odpowiedzialnego Biznesu Santander Bank Polska za 2018 rok zainicjowano projekt społeczny #MamyWspólneCele oparty na grywalizacji. Organizacje pozarządowe mogły zgłaszać projekty wpisujące się w jeden z 8 Celów Zrównoważonego Rozwoju, wspieranych są przez Bank. Spośród zarejestrowanych projektów komisja konkursowa wybrała dwie inicjatywy, które następnie zostały poddane ocenie internautów. Zwyciężył projekt, który otrzymał największa ilość głosów internautów. „Green Power Hackhaton” otrzymał grant, wysokości 30 000 zł od Fundacji Santander Bank Polska i zostanie zrealizowany w 2019 roku.