Konkurs Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – PwC

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2011

Inicjatywą podjętą przez PwC i miesięcznik „Forbes”  był konkurs Liderzy Zrównoważonego Rozwoju. Konkurs miał na celu wyłonienie firm świadomych i strategicznie podchodzących do tematu zrównoważonego rozwoju i CSR, którym zależy na budowie własnej przewagi konkurencyjnej oraz kreowaniu wartości w długim okresie. Sposób oceny konkursowej opierał się na analizie poszczególnych obszarów działalności firmy: zarządzanie kapitałem ludzkim, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, marketing, zakupy, administracja, logistyka itd. Głównym narzędziem oceny przedsiębiorstw były stosowane przez nie wskaźniki, pozwalające na podsumowanie efektów konkretnych działań, ocenę ich jakości oraz zmierzenie odniesionych korzyści. Celem konkursu było promowanie świadomego podejścia do zarządzania zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa, obejmującego zwłaszcza planowanie oraz mierzenie korzyści, a także innowacyjności w tym zakresie. W 2011 roku nadesłanych zostało 70 zgłoszeń, z których 40 procent stanowiły projekty z sektora MŚP.