Konkurs „Liderzy Wartości 2012” – TESCO Polska

Metryka praktyki

Firma: Tesco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2012

Tesco Polska postanowiło podkreślić znaczenie wartości firmy i nagrodzić ludzi, których postawa inspiruje innych i jest dla nich wzorem, w tym celu w firmie przeprowadzony został plebiscyt Liderzy Wartości 2012.

Polegał on na poszukiwaniu wśród pracowników liderów wartości w siedmiu kategoriach: mistrz w obsłudze klienta, współpracownik, menedżer/kierownik, zespół, wolontariusz, społecznik, bohater. Konkurs miał podkreślić znaczenie wspólnych wartości w codziennej pracy oraz wyróżnić osoby, które kierują się nimi w kontaktach z klientami, kolegami i społecznościami, w których żyją. Każdy z prawie 30 tys. pracowników mógł zostać zgłoszony w jednej z siedmiu kategorii. Każdy też mógł zgłosić swojego kandydata. W tym celu powstał formularz, który każdy zainteresowany mógł wypełnić i przesłać na adres mailowy. Dodatkowo w dwóch biurach głównych rozdane zostały papierowe formularze, które po wypełnieniu można było wrzucić do specjalnej urny. W pierwszej edycji konkursu nominowanych zostało 400 osób. Wybór był trudny. W niektórych kategoriach nagrodzono więcej niż jedną osobę. Wszyscy laureaci spotkali się na uroczystej Gali Liderów Wartości, podczas której prezes Tesco Polska wręczał im statuetki oraz dyplomy.