Konkurs „Kids’ Upcycling Challenge” realizowany w ramach inicjatywy Zielone Szelki

Metryka praktyki

Firma: Shell Polska,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W dzisiejszych czasach edukacja ekologiczna jest bardzo istotna, dlatego Shell w trosce o dzieci swoich pracowników postanowił wdrożyć konkurs „Kids’ Upcycling Challenge” organizowany w ramach inicjatywy Zielone Szelki.

Zielone Szelki powstały na wzór wcześniejszej inicjatywy realizowanej w Shell – Bezpieczne Szelki. Głównym celem Zielonych Szelek jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym o zasadach segregacji odpadów. Organizowany na przełomie 2020/2021 roku konkurs „Kids’ Upcycling Challenge” miał na celu propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat ekologii i troski o środowisko naturalne, kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska, promowanie idei powtórnego wykorzystania odpadów oraz rozwój umiejętności plastycznych. Adresatami programu i jego uczestnikami były dzieci pracowników SBO Kraków, którzy w duchu powyższej idei i promując powyższy cel przygotowywali prace techniczno-plastyczne z materiałów odpadkowych.

Ze względu na to, że średni wiek pracowników to 34 lata i większość posiada dzieci w wieku przedszkolnym/szkolnym firma miała pewność, że praktyka jest potrzebna i dostosowana do odpowiedniej grupy. Oprócz konkursu plastycznego, w którym zostało nadesłane 17 prac, firma wysłała materiały edukacyjne do wszystkich pracowników do udostępnienia dla swoich dzieci.

Główną korzyścią projektu jest zwiększenie świadomości dzieci w zakresie ekologii i recyklingu. Co więcej, firma zachęcała rodziców dzieci do wspólnej domowej edukacji ekologicznej poprzez wykorzystanie przygotowanych na potrzeby programu materiałów edukacyjnych. Wszystkie materiały dotyczące prawidłowych zasad segregacji zostały przygotowane zgodnie z zasadami prezentowanymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz MPO Kraków. Dzieci miały okazję rozwiązać krzyżówkę ekologiczną, obejrzeć animację na temat recyklingu i wydrukować specjalnie przygotowaną „ściągawkę segregacyjną”, które pomogą utrwalać zdobytą wiedzę.