Konkurs grantowy Tu mieszkam tu zmieniam

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Konkurs grantowy Tu mieszkam, tu zmieniam organizowany przez Bank Zachodni WBK to forma wsparcia inicjatyw, których efektem ma być poprawa jakości życia społeczności lokalnych. Pomoc finansowa ze strony banku adresowana jest do organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną lub społeczną. W ramach konkursu złożonych zostało ponad 3 tys. wniosków o dofinansowanie z terenu całej Polski. Zorganizowano 160 wydarzeń promujących idee projektu, w których wzięło udział 30 tys. osób.