Konkurs grantowy na najlepszy program integracji społecznej – PricewaterhouseCoopers

Metryka praktyki

Firma: PricewaterhouseCoopers,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007

Fundacja PricewaterhouseCoopers „Podaruj siebie” działa na rzecz minimalizowania wykluczenia społecznego, między innymi poprzez integrację społeczną dzieci i rodzin zagrożonych bądź już dotkniętych wykluczeniem.W lipcu 2007 roku Fundacja „Podaruj siebie” zorganizowała pierwszy konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych na najlepszy program w zakresie integracji społecznej. Inicjatywa ta pozwoliła Fundacji PwC na nawiązanie stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwiła wsparcie finansowe tych organizacji we wdrożeniu wzorcowych programów zwalczania wykluczenia społecznego. W ocenę projektów konkursowych PwC zaangażowało Marka Licińskiego (Federacja na Rzecz Reintegracji Społecznej) oraz prof. Elżbietę Tarkowską (Instytut Filozofii i Socjologii PAN). W wyniku konkursu wyłoniono pięć programów – najbardziej kompleksowych, budujących lokalne systemy pomocy dziecku i rodzinie wykluczonej społecznie, efektywnie wprowadzające trwałą zmianę społeczną. Grant otrzymały: Pracownia Alternatywnego Wychowania, Stowarzyszenie „Skrawek Nieba”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Skarżysku-Kamiennej, Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Filar oraz Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.

Konkurs pozwolił dokładnie określić, jakiego wsparcia najbardziej potrzebują organizacje pozarządowe działające w obszarze wykluczenia społecznego, a tym samym zmaksymalizować efektywność działań podejmowanych przez PwC. Dodatkowo pracownicy PwC zyskali możliwość zaangażowania się w ramach wolontariatu pracowniczego w zajęcia edukacyjne, plastyczne oraz ogólnorozwojowe, organizowane przez organizacje pozarządowe. Daje to możliwość rozwoju osobistego i zyskania nowych umiejętności interpersonalnych.

Spośród ponad 60 zgłoszonych do konkursu inicjatyw wybrano 5 najlepszych, które nagrodzono grantem w średniej wysokości około 17.000 zł. W sumie firma PricewaterhouseCoopers umożliwiła trwałą pomoc 163 dzieciom i ich rodzinom, za łączną kwotę 85 450 zł.