Konkurs grantowy Fundusz Naturalnej Energii – GAZ-SYSTEM

Metryka praktyki

Firma: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2011

GAZ-SYSTEM  co roku organizuje Konkurs grantowy Fundusz Naturalnej. W ramach projektu nagradzane są najlepsze pomysły na ochronę środowiska naturalnego w danym regionie. Jego celem jest zbudowanie świadomości ekologicznej oraz kreowanie postaw przyjaznych środowisku. Odbiorcami konkursu są zarówno gminy, szkoły, jak i mieszkańcy danego regionu. Celem wdrożenia praktyki jest aktywne angażuje się spółki w działania lokalnych społeczności oraz tworzenie koalicji pracującej na rzecz ochrony środowiska.

I edycja konkursu objęła tylko jedno województwo, II edycja została ogłoszona w trzech województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i dolnośląskim. Docelowo konkurs ma obejmować całą Polskę.