Konkurs grantowy dla organizacji lokalnych „Wedel od Serca”

Metryka praktyki

Firma: LOTTE Wedel,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Jako dobry sąsiad, Wedel chętnie angażuje lokalne fundacje i stowarzyszenia do wspólnych działań. W 2021 r., z okazji swojego 170-lecia, firma zaprosiła organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowym. Program to sprawdzona formuła, którą od 14 lat z sukcesem realizowano wewnętrznie, włączając pracowników do wspólnych akcji. Celem rozszerzenia programu o współpracę z lokalnymi NGO było zaangażowanie nowych podmiotów w tworzenie ciekawych projektów na rzecz mieszkańców najbliższego sąsiedztwa wedlowskiej fabryki na warszawskiej Pradze. Spośród zgłoszonych prawie dwudziestu wniosków, jury wyłoniło 6 autorskich pomysłów na projekty społeczne dla wedlowskich sąsiadów.W ramach zwycięskich inicjatyw w drugiej połowie 2021 r. przeprowadzono m.im. 3 cykle warsztatów edukacyjnych (m.in. ekologiczne warsztaty dla dzieci) i psychologicznych oraz 3 wydarzenia kulturalne (m.in. potańcówka międzypokoleniowa, czy święto kasety magnetofonowej), skierowane do różnych grup wiekowych.