Konkurs GOZpodarne wyzwanie

Metryka praktyki

Firma: Stena Recycling,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Stena Recycling, widząc potrzebę prowadzenia akcji budujących idee gospodarki cyrkularnej w społecznościach lokalnych, postanowiła w ramach świętowania 20-lecia działalności w Polsce zorganizować konkurs grantowy pod nazwą „GOZpodarne wyzwanie”. Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych, samorządów, samorządowych jednostek organizacyjnych typu świetlice środowiskowe, biblioteki czy lokalne kluby, a także szkół i innych podmiotów zlokalizowanych lub prowadzących działania w powiatach i miastach, gdzie firma posiada oddziały. W ramach projektu Stena Recycling przyznała granty dla 20 najlepszych, zgłoszonych pomysłów promujących rozwiązania zgodne z gospodarką obiegu zamkniętego. Dzięki dofinansowaniu lokalnie realizowanych projektów mieszkańcy mogli wziąć udział w warsztatach, prelekcjach oraz kiermaszach zawierających elementy cyrkularności takie jak ponowne użycie, naprawianie, bądź recykling.