Konkurs fotograficzny dla pracowników

Metryka praktyki

Firma: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Elementem przemyślanej integracji pracowniczej był konkurs fotograficzny. Pracownicy biorący w nim udział prezentowali efekty pasji fotograficznej i opowiadali o swoich ulubionych miejscach. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody finansowe, a 12 najwyżej ocenionych prac zostało opublikowane w ściennym kalendarzu firmowym, który jest szeroko dystrybuowany wśród partnerów, klientów i innych zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. MARR S.A. to średnie przedsiębiorstwo zatrudniające ok. 200 osób, ma rozproszoną strukturę i kilka lokalizacji. Przekłada się to na słabą integrację pracowników. Pracodawca jest świadomy, jak ważna jest dobra kultura organizacyjna, i podejmuje różne działania, aby pracownicy utożsamiali się z organizacją, znali się i dobrze ze sobą współpracowali. Stara się też, aby efekty takich działań były trwałe. W tym celu w organizacji podejmowane są aktywności i inicjatywy nakierowane na współpracę pomiędzy działami.