Konkurs ekologiczny „W harmonii z przyrodą” – Hewlett-Packard

Metryka praktyki

Firma: Hewlett-Packard,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Częścią programu ekologicznego Hewlett-Packard jest Konkurs ekologiczny „W harmonii z Przyrodą”. Honorowy patronat nad Konkursem objęło Ministerstwo Środowiska oraz Europejskie Centrum Ekologiczne Ligi Ochrony Przyrody, patronat medialny Rzeczpospolita, Fokus, Wirtualna Polska oraz pisma ekologiczne.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw i pomysłów służących zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska, w tym projektów dotyczących zagospodarowania i recyklingu odpadów, czystości wody, powietrza i gleby oraz związanych z ochroną fauny i flory w Polsce. HP wspiera w ten sposób znaczące przedsięwzięcia proekologiczne, które często nie są kontynuowane z powodu braku środków. W 2004 roku Konkurs Ekologiczny był adresowany do organizacji pozarządowych, kół naukowych oraz osób prywatnych. Firma otrzymała ogółem 117 zgłoszeń, prawie dwa i pół razy więcej niż w 2003 roku.

W roku 2004 w konkursie dla szkół pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Kluczach za projekt – Szkoła dla Ekorozwoju czyli budowa Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej w jurajskiej gminie Klucze, nagrodą było 8 zestawów komputerowych i 2 drukarki laserowe HP.

Drugie miejsce przypadło Zespołowi Szkół Samochodowych w Głogowie za projekt: Autorecykling – odpowiedzią na kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży, za który otrzymali 4 zestawy komputerowe i drukarkę laserową HP.

W ramach konkursu dla organizacji pozarządowych pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 25.000 zł otrzymało Stowarzyszenie Solidarni „Plus” – Ośrodek Readaptacji EKO Szkoła Życia w Wandzinie za projekt – Ochrona bioróżnorodności biologicznej starych odmian drzew owocowych przez społeczności lokalne, natomiast drugie miejsce i nagrodę w wysokości 15.000 zł otrzymało Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody w Krakowie za projekt „Drzewo Życia na szlaku Greenways Kraków-Oświęcim”.