Konkurs ekologiczny „Henkel – zielone granty” – Henkel Polska

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2010

Konkurs „Henkel – zielone granty” to wspólny projekt Henkel Polska i Fundacji Nasza Ziemia, którego celem jest budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań. Co roku do wygrania są ekologiczne granty na łączną kwotę 100 tysięcy zł.

Projekt skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz studentów, nauczycieli, organizacji pozarządowych i samorządów w całej Polsce. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu związanego z ochroną środowiska mieszczącego się w jednym z 5 strategicznie ważnych dla Henkla obszarów ekologicznej odpowiedzialności: energii i klimatu, wody i ścieków, materiałów i odpadów, bezpieczeństwa i zdrowia oraz postępu społecznego. Ma to ścisły związek z zobowiązaniem firmy Henkel, zgodnie z którym nowe produkty muszą przyczyniać się do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju przynajmniej w jednym z tych 5 obszarów.

Wartość projektów w zakończonej w czerwcu 2010 roku edycji, dzięki dofinansowaniu sponsorów i partnerów, wyniosła 262 tysiące zł. W ciągu 2 lat w ramach konkursu „Henkel – zielone granty” zrealizowanych zostało 40 projektów na łączną kwotę prawie 500 tysięcy zł. W drugiej edycji zgłoszono 262 wnioski.

Projekty dotyczyły m.in. wysypisk w lasach, ochrony dzikich zwierząt, oszczędności wody i energii, tworzenia ścieżek rowerowych czy problemu hałasu. Ich głównym założeniem była edukacja ekologiczna oraz aktywizacja dzieci i młodzieży do działań na rzecz ochrony środowiska.

3. edycja projektu została zmieniona – najwyższa wartość grantu, o jaki można wnioskować, wzrosła z 5 do 15 tysięcy zł. Liczba grantów oraz ich minimalna wartość zależą od decyzji jury. Dzięki tej zmianie o wsparcie finansowe mogą ubiegać się zarówno autorzy dużych, poważnych projektów, jak i małych – realizowanych na niewielką skalę.