Konkurs ekologiczny Grupy Enea

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

Konkurs ekologiczny Grupy Enea to 40 pytań, obejmujących ogólne przepisy i zasady ochrony środowiska wynikające z obowiązującego prawa, sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń elektrowni oraz ogólne zasady dotyczące ekologii i zasad zrównoważonego rozwoju. Celem konkursu jest upowszechnienie wśród pracowników Enei Elektrowni Połaniec, obowiązujących przepisów i zasad dotyczących ochrony środowiska, wiedzy o działaniach podjętych w Elektrowni zmierzających do minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko. W 2017 r.w konkursie wzięło udział 75 osób. Z roku na rok obserwowany jest coraz wyższy poziom wiedzy z zakresu ochrony środowiska wśród pracowników spółki. W tym roku 25 uczestników bezbłędnie odpowiedziało na wszystkie pytania, a 55 uczestników stanęło na podium.