Konkurs „Działajmy razem” – Poldanor

Metryka praktyki

Firma: Poldanor,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2010

Pomysłodawcą Konkursu „Działajmy razem” była grupa kierownicza zajmująca się działaniami rozwojowymi w Poldanor. W 2008 roku kierownictwo podjęło dwa ściśle ze sobą związane postanowienia. Po pierwsze – środki finansowe przeznaczane wcześniej na wyjazdy integracyjno-szkoleniowe tej grupy pracowników (około 30 osób) postanowiło przeznaczyć na wsparcie przedsięwzięć służących społecznościom lokalnym w gminach, w których Poldanor prowadzi działalność. Po drugie – podjęło postanowienie o integrowaniu się z tymi społecznościami przez wspólne wykonywanie prac w ramach dofinansowywanych projektów. Corocznie firma dofinansowuje najciekawsze projekty zgłaszane m.in. przez stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, sołectwa, lokalne społeczności, w tym grupy nieformalne.

W styczniu 2010 roku została ogłoszona 2. edycja konkursu. Informacja o nim została zamieszczona na stronie internetowej firmy i na stronie Fundacji LGD-Naszyjnik Północy, której Poldanor jest jednym z fundatorów. Dodatkowo drogą listowną powiadomienie otrzymały wszystkie urzędy gmin, w których spółka prowadzi działalność. Organizacje startujące w konkursie muszą mieć siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany.

W 2010 roku zostały dofinansowane 4 projekty, kwotą 5 tysięcy zł każdy. Do ich realizacji zostały powołane zespoły składające się z członków grupy kierowniczej Poldanor oraz członków organizacji realizujących nagrodzone projekty. Dzięki wspólnym działaniom obie strony mogły się lepiej wzajemnie poznać. Praca nad realizacją wspólnego celu sprawiła wszystkim dużo radości i dała poczucie satysfakcji. Realizacja konkursu uświadamia, że razem można więcej.

Inicjatywa konkursowa miała duży wpływ na przyznanie firmie Poldanor złotej statuetki Przedsiębiorstwo Fair Play 2010.