Konkurs dla dziennikarzy – Provident Polska

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
W ramach prowadzonych przez Provident działań promujących wolontariat, w 2009 roku zorganizowano pierwszą edycję konkursu dla dziennikarzy pt. „Tak! Pomagam”. Nazwa konkursu wywodzi się od nazwy programu wolontariatu pracowniczego prowadzonego w firmie od 2006 roku. Partnerem merytorycznym konkursu jest Centrum Wolontariatu.Konkurs adresowany jest do dziennikarzy zajmujących się społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ma ich zachęcać do częstszego i wnikliwszego podejmowania tematyki wolontariatu, po to, aby promować postawy pomagania innym i zachęcać opinię publiczną do działań wolontariackich. Do konkursu mogli przystąpić dziennikarze, którzy w okresie od 31 maja 2008 r. do 31 maja 2009 r. opublikowali bądź wyemitowali w mediach materiał poświęcony tematyce wolontariatu. Zgłoszono 58 prac z ośrodków ogólnopolskich i regionalnych, które kapituła złożona z przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów i reprezentanta firmy oceniała w dwóch kategoriach konkursowych: „prasa i internet” oraz „radio i telewizja”. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach (Anna Binkowska, „Kobieta i Życie”, za artykuł „Dzielą się sercem i nadzieją” oraz Cezary Galek, Radio Zachód Zielona Góra, za reportaż „Wolontariuszka”) otrzymali statuetkę Dziennikarz „Tak! Pomagam”, natomiast wszyscy laureaci, zgodnie z regulaminem, nagrody pieniężne.

Oprócz walorów edukacyjnych konkurs służy komunikacji z pracownikami i partnerami biznesowymi – pokazuje wartości firmy i wzmacnia działania podejmowane w ramach programu wolontariatu.